Burianova kulturní ozdravovna

Volný čas
Večer písniček u klavíru a povídání muzikanta, textaře, spisovatele, cestovatele Jana Buriana.
Termíny