Oživené prohlídky: Amor Vittorioso

Volný čas, Pro děti

Amor Vittorioso aneb Hry lásky v italském renesančním tanci - Taneční sál švihovského hradu.


Poodhrňte s námi alespoň na okamžik oponu čtyř staletí dělící nás od časů, v nichž tanečnímu světu vládl italský taneční styl, a vychutnejte si pocity těch, kteří měli čas bavit se - tančit...

PŘI PROHLÍDKÁCH HRADU - TANEČNÍ SÁL

Účinkují členky a členové skupiny historického tance SHT Danza Alegre, o.s.

Choreografie tanců: RNDr. Hana Tillmanová, MgA Zuzana Dostálová

 

Termíny