Bořek Zeman a Miroslav Břečka

Výstava
Sochař Bořek Zeman, pedagog Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se tentokráte představí ve výstavní síni Elektra v Luhačovicích svou sochařskou tvorbou, kterou vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Kolekce bude zahrnovat desítku bronzových soch s náměty pro Zemanovu tvorbu charakteristické a to je svět dětí a ženy. Tyto sochy, společně s obrazy svého žáka Miroslava Břečky vytvoří pozoruhodnou sestavu současné reálné umělecké tvorby. Miroslav Břečka malíř, který svou tvorbu v takovém rozsahu prezentuje poprvé, ač jeho datum narození jej zařazuje do zralého věku. Samostudium doplnil studiem malby a kresby na Univerzitě třetího věku na FMK UTB ve Zlíně, pod vedením se spolu vystavujícím Bořkem Zemanem. Jeho dosavadní malířská tvorba je mimořádná s osobitým pohledem na prostý reálný svět kolem sebe a vyhraněným výtvarným i barevným rukopisem.
Termíny