Jak vytvořit svět bezpečný pro děti?

Volný čas
Dokážete zabránit popáleninám? Umíte poskytnout první pomoc? Diskuse s odborníky na prevenci úrazů dětí. Hosté pořadu: MUDR. Václav Vacek, FEBPS. Vedoucí lékař Odd. dětské chirurgie Chirurgické kliniky FN Plzeň, kpt. Mgr. Lenka Basáková, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.
Termíny