Evžen Oněgin

Hudba
Vybrané árie z klasického operního díla v nastudování posluchačů katedry zpěvu a operní režie HAMU.
Termíny