RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Orientální šperky

Volný čas
Tradice spojovat Orient s nádherou a bohatstvím vznikla díky výtvarnému citu a technickým znalostem lidí obývajících země od východního Středomoří až do střední Asie již ve starověku.
Termíny