Písně, básně, balady

Divadlo
Představení Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících. Poetické propojení vizuálního obrazu, znakového jazyka, mluveného slova, zpěvu, hudby a pohybu.
Termíny