Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli

Divadlo
„Hodina ve které jsme o sobě nevěděli“ je hrou bez dialogů. Peter Handke v ní zobrazuje dění na blíže neurčeném náměstí, středem pozornosti jsou fragmenty cizích životů, gesta, symbolické výjevy, setkání a konflikty. Vědomí se mísí s nevědomím, reálné situace se proměňují v groteskní střety a sny, křižovatka osudů se stává obrazem koloběhu života. Tato hra uzavírá působení Pražského komorního divadla.
Termíny