Údolí včel

Divadlo
Inscenace o tom, jak udělat člověka svatým, o neslučitelných podobách štěstí, o sváru duchovního ideálu a fyzického těla. Adaptace slavného románu V. Körnera.
Termíny