Ideální manžel

Divadlo
Přestože je Lord Arthur Goring okolím vnímán jako ohromně zábavný a duchaplný společník, velice jasně si uvědomuje přetvářku a omezenost postojů i chování lidí, kteří tvoří jeho svět.
Termíny