Stvoření tance

Volný čas
Projekt sestavený pod záštitou zahraničních i domácích expertů z ukázek světového repertoáru baletu a tanečního divadla provází živý moderátor, který srozumitelným způsobem představí významné taneční techniky a jejich historii (klasický balet, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty,…). Každá oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru obou uměleckých těles konzervatoře Taneční centrum Praha. Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci místo dospělých tanečních hvězd zdánlivě nedosažitelných kvalit uvidí na jevišti své mimořádně talentované a pracovité vrstevníky a spolužáky, kteří již docilují v tomto oboru výjimečných výkonů profesionální úrovně.
Termíny