Hvězdné filmové melodie

Volný čas
Pěvecký sbor Smetana Hulín, Pěvecký sbor Zesrandy Kroměříž, Symfonický orchestr studentů a absolventů PJ Vejvanovského Kroměříž.

Termíny