Tereza Sochorová - Autorská videoprojekce

Volný čas
Tvorba Terezy Sochorové zahrnuje citlivě koncipované instalace, kresby, texty, fotografie i videa. Pracuje se sociálními kontexty a zajímá se o problematiku spravedlivého obchodování. Hlavními tématy pro ni jsou pohyblivý/statický obraz, světlo, vztah obrazu a textu, procesy předávání informace, vzpomínání, imaginarita, toulání a hra. Nejčastěji spolupracuje s Filipem Cenkem.
Termíny