Quirin Bäumler: Lost Form

Výstava
To, co Quirin Bäumler zobrazuje, není něco abstraktního, ani to nedokládá žádný okázalý zájem o formální struktury jako tomu často bývá v případě geometrických nebo minimalistických postupů. Naopak jeho cílem je vyjádřit to podstatné a postihnout tak něco skutečného. Kresby samy o sobě představují spontánní a bezprostřední obrazy. Vypadá to, jako by linie vycházely přímo z nevědomí nebo nebytí, někdy působí jako náhlé projekce, které okamžitě vykreslí cosi antropomorfního, cosi podobného bytosti. Obdobně jako v psychickém automatismu, se z pregnantních a přerušovaných tahů vynořují rozepjatá ptačí křídla. Lidské nebo zvířecí bytosti vystupují z povrchu obrazu, upozorňují sami na sebe a naléhavě se hlásí o život. Toto nutkavé drama života reprezentované neustálým vyvoláváním bytí v kombinaci s otázkami či možnostmi vzniku, se zdají být základními tématy Baumlerových kreseb i sochařských prací.
Termíny