Na cestě přirozenosti

Výstava
Na výstavě „Na cestě přirozenosti„ se setkávají dva fotografové, český geolog Pavel Blaženín a německý biolog Bernd Schlag. Jejich perspektiva sledování přírodních výjevů přes své objektivy si je v mnohém podobná, zachycují abstraktním způsobem přírodu jako cestu k naší vlastní přirozenosti a pocitu „krásna“ v nás.
Termíny