Tracy Featherstone: Přidaná hloubka

Výstava
Americká umělkyně Tracy Featherstone se ve své práci zajímá o tlumočení obsahů napříč médii. Její dlouhodobý zájem o sémiotiku se zrcadlí mimo jiné v neustálém hledání nového tvarosloví vlastního uměleckého jazyka. V starších dílech se věnovala tenkému balansu mezi řádem a chaosem, či komunikaci mezi každodenními objekty, jejich užitou hodnotou a vizuální formou. V současné době se zabývá procesem tlumočení myšlenky skrze vizuální média, kulturní identitu a čas. Její výstavní projekt Přidaná hloubka zkoumá prostor mezi objekty, ne pouze objeky samotné. Pozornost je věnována subjektivitě obklopující konkrétní informace a nedorozuměním v komunikaci.
Termíny