Acculturated

Výstava
Zúčastnění umělci: Luis Artemio De Los Santos Garza (US/CZ), Gosha Rubchinskiy (RUS), FAKEHEAD (US), Isabel Castro (US), Hektor Oknoltus (MD/CZ). Akulturace popisuje proces, během kterého jedinec adoptuje zvyky, které se liší od jeho vlastních. Typicky z důvodu přizpůsobení se standardům dominantnější kultury. Výstava s názvem ACCULTURATED se zaměřuje na různé typy akulturace v prostředí New Yorku, Ruska, Prahy a Mexika. Hlavní důraz leží na fenoménu, který vychází z heterogenní americké společnosti, pro jejíž vývoj je zásadní právě velká různorodost společenství. Pro výstavu není podstatné zachytit globalizaci, jejíž existence je obecně přijímána, ale spíše její předstupeň – akulturaci – rostoucí fenomén, kdy lidé s různou kulturou žijí na stejném území a nejsou asimilováni v jeden kulturní celek. Výstava prezentuje generaci umělců narozených na konci 80. a začátku 90. let 20. století, jejichž životy byly z různých úhlů pohledu kulturně přetvořeny. Téma nerezonuje jen v prostředí New Yorku, ale silně v posledních dvou dekádách ovlivnilo i místo konání výstavy, střední Evropu.
Termíny