Giorgio Radicati – Ghosts

Výstava
Expozice obsahuje 25 výtvarných prací bývalého velvyslance Italské republiky v Praze (2003-2006), Giorgia Radicatiho. Díla inspirovaná obdobím československé socialistické éry a vytvořená osobitou technikou mají být poctou hlavnímu městu a celému národu. Po dovršení diplomatické kariéry se Radicati věnuje umění. Tvůrci textů do katalogu jsou kurátor výstavy Loris Schermi a Miloslav Hirsch, bývalý ředitel Českého centra v Římě a posléze v Miláně.
Termíny