Benátky - věčný sen - Maria Pia Severi

Výstava
Benátská série s názvem „Benátky – věčný sen“ zachycuje turisticky proslavená místa Benátek, ovšem Severi se na ně dívá nově. Jde o zcela jinou autenticitu, než známe z vlastních dovolenkových fotografií či pohlednic. Renomovaný kritik Vittorio Sgarbi její fotografie popisuje jako „projekce určitého pocitu, emotivního stavu“ a vyzdvihuje nezvyklou „fragmentárnost reality“, která se na snímcích odráží. „Viditelnou realitu, banálnost toho známého doprovází osobní jedinečnost percepce, nečekaná krása vjemu vyvolaného v naší paměti“. 


Termíny