Lada Stará: Nestavěla jsem hráze tekoucí vodě

Výstava
Výstava maleb, kreseb a autorských textů je nazvaná podle stejnojmenného obrazu, jednoho z tříčlenné kolekce, inspirovaného texty "Říkadel pro vycházení na denní světlo" známé pod jménem Egyptská knihy mrtvých. Výraz "denní světlo" se nevztahuje k pozemskému dni, ale spíše k principu věčného světla, absolutní pravdy bez temných, nepoznaných či skrývaných zákoutí.
Termíny