Ludvík Feller: Retro

Výstava
Od nepaměti cestu lidstva doprovází symboly, znaky a jejich soustavy umožňující formulování, záznam a přenos zpráv, jindy - ve zvláštních souvislostech -se setkáváme i se specifickými znalostmi sloužícími ke zprostředkování, prezentaci a výkladu znamení: jevových momentů vzbuzujících vzpomínky na mnohdy až archaické děje, události inicializující naše myšlení a dávající popud k rozhodování a konání. Okruhy symbolů a znaků jsou rovněž přirozenou součástí umění, zvláště výtvarného. Jeho posláním jsou nejenom reflexe reálného světa a prožívání každodennosti, ale i vztahování se k řádu universa a veškerenstva. Výtvarná ikonografie proto vychází z odrazů přírody a civilizace, posláním uměleckého díla je tlumočení pocitů a citů. Tématika symbolů a znaků je pak zvláště podnětem nevšední tvorby a mimořádného díla Ludvíka Fellera (nar. 1929), název probíhající výstavy v Galerii Dion odkazuje na její retrospektivní charakter a na umělcovu zdejší předchozí prezentaci v roce 2008.
Termíny