Lidský hlas

Hudba
On a ona v tichu hovoru. Jednoaktové francouzské operní monodrama na libreto Jeana Cocteau.
Termíny