Další

Divadlo
Autorský text o rozmluvách mladých lidí na území mezi městem a domovem. Tři kluci obsazují svůj dávný dům, vidí jiné významy pro ruiny. Zažívají stesk po časech, kdy otázkou nebylo kolik, ale proč. Naproti jejich místu táboří hlídka strážců zákona, jichž se dotýkají stejná témata nejistoty počínání. V jiném bodě průsečíku cest, paralele místa ztracených iluzí, se setkává chlapec s duchem ženy, patronky prostoru, aby předali zprávy ze svých světů. Vyměňují si pohledy změnou optiky významu slov. Jak těsná se zdá být každá pěšina vyšlapaná okovanou botou. Postaveni proti sobě musejí bojovat, ač nechtějí. Je dobrovolná smrt poselstvím pro příští generace? Existuje ještě skutečně pravý hrdina?
Termíny