Trip aneb Zamyšlení nad okamžikem, kdy se vše zastaví...

Volný čas
Taneční úvaha o tom, proč a kam stále spěcháme, za čím se ženeme. Díváme se kolem sebe, ale nevnímáme rytmus života a tlukot jiných srdcí, procházíme kolem sebe bez povšimnutí... Co se stane, když se na jednom nádraží zastaví v jeden moment neznámí cestující a jejich nepropojitelné životy se najednou prolnou?
Termíny