Slavnostní otevření naučné stezky

Volný čas
Slavnostní otevření druhé části naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových s bohatým programem: Zámecké saxofonové kvarteto, Huměv, Spolek jabloneckých dam a pánů, Jazztet, JunkAspect, prohlídka Dlaskova statku zdarma, posezení, občerstvení, „J. V. Scheybal a dokumentace lidového stavitelství“ – výklad PhDr. Vladimíry Jakouběové, ředitelky muzea (13.00, 14.00 a 15.00), dílna pro děti: výroba vinutých perel, „rýžování pokladu“ a další.
Termíny