Jak pečovat o drobné památky z textilu a usně

Volný čas
Workshop pod vedením zkušených pracovnic Národního muzea Ing. Martiny Ohlídalové, Ph.D a Bc. Veroniky Šulcové. Účastníci workshopu se seznámí s problematikou základní péče o drobné předměty z textilu a usně a také s nejběžnějšími způsoby jejich poškození, s vhodným způsobem zacházení, ošetření a uložení. Na vybraných příkladech jako je lidový oděv, bytový textil, historický oděv a oděvní doplňky budou prezentovány jednotlivé restaurátorské postupy pro useň a textil. Vybrané dílčí úkony, jako např. čištění či tukování, si zájemci sami vyzkouší.
Termíny