Prolínání – Sen o Jizerských horách

Volný čas
Jarmark a den jizerských jídel, ukázky řemesel a další bohatý program.
Termíny