Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa

Výstava
Malba z let 1966–1986 k 20. výročí umělcova úmrtí.
Termíny