FasciNatur - Objevování přírody

Výstava
Putovní výstava. Šest tematických oblastí výstavy Vás přizve na napínavou objevitelskou túru k poznání přírody a všeho, co souvisí s její ochranou – a to nejen do Německa. První oblast Vás přenese do fascinujících míst a do jedinečného mikrokosmu světa zvířat a rostlin. V pěti následujících částech Vám budou představeny základní podmínky úspěšné ochrany přírody. Ukážeme Vám například velkoplošná chráněná území v Německu a vysvětlíme Vám souvislosti mezi zemědělstvím a opatřeními na ochranu přírody. Dále Vám představíme ochranu přírody v sídelních oblastech, ale také aktéry v ní činné a úspěšnou ekologickou výchovu a osvětu. Výstava »FasciNatur« Vás může motivovat k tomu, abyste se začali aktivně o přírodu zasazovat, neboť s tím může začít každý z nás takřka na vlastním prahu. A právě k tomu Vám poskytneme mnohé tipy a konkrétní nápady.
Termíny