Českoslovenští letci v německém zajetí

Volný čas
Přednáška historika a spisovatele Doc. PhDr. Ladislava Kudrny, PhD.
Termíny