Ludmila Padrtová/Gesto, pohyb, barva, dílo 1951-2012

Výstava
Monografická výstava v Západočeské galerii v Plzni by měla zhodnotit dílo Ludmily Padrtové v kontextu českého a evropského umění 50. a 60. let minulého století. Pozornost bude věnována rovněž autorčině současné tvorbě, která invenčně navazuje na její dřívější dílo. Dodnes nezpracovanou a zajímavou kapitolou autorčiny práce je i její fotografická tvorba z 80. let.
Termíny