Slavnostní zahájení Multikulturního festivalu 2013

Volný čas
Součástí večera bude i dražba originálních děl ve prospěch projektu Praga-Haiti. Cílem festivalu je podpořit setkávání majoritní společnosti s cizinci žijícími v Pardubicích, vytvoření prostoru pro poznávání jednotlivých kultur a společné prožití netradičních zážitků. Účastníci se mohou těšit na hudbu, tanec, film, sport, jarmark, výstavy, kulinářství, workshopy, tradiční rukodělné výrobky a nástroje a mnoho dalšího.
Termíny