Opera v Salmovské aneb Dita Brlicová Rozumková zpívá slavné operní árie za klavírního doprovodu Ladislavy Vondráčkové

Hudba
Termíny