Jak se zkoumá nejjemnější struktura hmoty

Volný čas
Začátkem tohoto roku skončil největší urychlovač LHC první tříleté období zkoumání mikrosvěta. Nyní se urychlování na něm na řadu měsíců přerušilo a on i jeho experimenty budou před dalším využíváním vylepšeny. To je příležitost se podívat na to, jak se na něm měří a jaké výsledky dosáhl a dosáhne v budoucnu.
Termíny