Spílání publiku 2010

Divadlo
Handke svým textem způsobil jeden z největších skandálů evropského divadla. Jeho ,,mluvená komedie" ovšem není samoúčelnou provokací. Cílem není velkolepý verbální útok, kterým hra vrcholí, nýbrž zkoumání funkce divadla ve společnosti, pro kterou vzniká.
Termíny