Muzeum na dvoře aneb Pohled do zákulisí muzea

Výstava
Návštěvníci se mohou těšit na následující ukázky muzejní práce: komentovaná prohlídka výstavy Slované, Rakovnicko v raném středověku, ohlédnutí za regionálním spisovatelem Františkem Markupem, ukázky ženského lidového oděvu, ukázka herbáře a prohlídka bylinkové zahrádky na nádvoří muzea.
Termíny