Když jde pusa na špacír

Divadlo
Interaktivní představení ve kterém se děti a jejich zákonní zástupci pomocí loutek, kouzel, pantomimy, zkrátka pomocí všech magických prostředků dozvědí, co oko nevidělo a ucho neslyšelo.
Termíny