Galerijní den a noc

Volný čas
Program: 10.00–16.00 Výtvarné dílny, 11.00 a 12.00 Klaunka Pepina v galerii, 15.30 Marching, 16.00 Richard Loskot, 16.30 Traviny Jas, 17.30 Louty, 18.30 Já jsem poznal, 19.30 Punk Pirates, 20.30 Bambilionfires, 21.00 Bluero.
Termíny