Erika Bornová

Výstava
Erika Bornová se po dlouhé době vrátila k médiu malby v imaginárních akrylových portrétech Ludvíka II., který je hlavní postavou její nejnovější práce. Cyklus Ludvík II. a jeho dary (2012-13) je věnovaný bavorskému panovníkovi, mecenáši, milovníku umění, obdivovateli Richarda Wagnera, ale také posedlému megalomanovi, jehož architektonické vize balancují mezi eklektickým kýčem a sedmým divem světa a jenž díky své okázalosti ve své době dovedl stát na pokraj finančního kolapsu.
Termíny