Wilhelm Genazino a Michael Krüger v rozhovoru

Volný čas
Večer o literatuře, psaní a vydávání knih se spisovatelem Wilhelmem Genazinem, nositelem ceny Georga Büchnera, a jeho nakladatelem Michaelem Krügerem. Tlumočeno. Moderace: Tomáš Dimter.
Termíny