44. festival gymnaziálních souborů

Hudba
Festival je nesoutěžní přehlídkou pěveckých sborů a jiných hudebních těles, dramatických souborů, tanečních skupin aj., účinkujícími jsou studenti gymnázií, vedoucími uměleckých těles jsou jejich kantoři. Festival není žánrově vymezen a letošní ročník je pořádán k 60. výročí založení Gymnázia Otrokovice.
Termíny