Jana Ullrichová

Výstava
Obrazy z posledních 20 let tvorby jedné z nejcharismatičtějších malířek Valašska.
Termíny