Manželky našich prezidentů

Volný čas
Přednáška paní Jany Kroulíkové, i pro nečleny kroužku.
Termíny