Křeslo pro Jana Petránka

Volný čas
Večerem provází Robert Tamchyna, klavírní doprovod Alena Strouhalová.
Termíny