Jakub Petr: Torold

Výstava
Jakub Petr (* 1987, Praha) navazuje svým studiem na rodinnou sklářskou tradici, avšak ve své volné tvorbě spojuje zálibu v matematice a fyzice s konstrukcí elektronicky řízených mechanismů. Na výstavě v rámci projektu Start up III představuje monumentální kinetický objekt inspirován elektromagnetickým zářením, teorií strun a de Broiglieho modelem atomu. Interaktivně ovládaný stroj s rotujícími částmi s upevněnými LED diodami vytváří iluzivní světelné kresby levitujícího toroidu (tj. prostorové těleso prstencového tvaru), jehož podoba dokonce může být modifikována divákem. „Při výkladu elementární fyziky se člověk dobírá pravd a odhaluje základní principy přírody, já se inspirován tímto světem pokouším o zhmotnění jeho esence v našem lidském měřítku,“ říká autor. Jakub Petr je studentem ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla na VŠUP v Praze.
Termíny