Pohaslá sláva

Výstava
Velkoplošné barevné plakáty českolipské tiskárny Künstner z let meziválečných.
Termíny