Počítání oveček

Volný čas
Translatologický večerníček Jana Nepomuka Piskače. Jazykový tanec slov, zvuků, pauz a ticha. Sólové vystoupení na pomezí „text-appealu“, vyprávěného divadla a řečové dílny. Původní znění, překlady i překrady textů cizích i aktérovi vlastních.
Termíny