Největší démant světa

Divadlo
Duchaplná anglická hra o nenaplněné celoživotní lásce paní Thomasové a pana Smithe.
Termíny