Akademie příslibu na „prknech, která znamenají svět“…

Divadlo
Přehlídka představení dětských a studentských souborů Gymnázia Varnsdorf, se kterými vystoupily na přehlídkách Dětská scéna, Mladá scéna 2013 a Wolkerův Prostějov.
Termíny