Soběstačnost regionu

Obsah semináře: 1. Blok: S čím se naše společnost potýká ? Jaké problémy nás aktuálně trápí ? Pojmenujme je. Jaké jsou příčiny těchto problémů ? Najděme je. Co z toho může vyřešit lokální ekonomika ? 2. Blok: Možnosti lokální ekonomiky Základní principy lokální ekonomiky. Nástroje lokální ekonomiky. Jak praktikovat lokální ekonomiku 3. Blok: Workshop „Bedýnky“ – podpora zemědělského sektoru Pohádkové země v cestovním ruchu Dobré příklady z „česka“ i ze „světa“ 4. Blok: Ukažte veřejnosti, že to funguje ! Public relations lokální ekonomiky Jak zatáhnout lidi do hry. Lektoři semináře: Martin Zíka, Petr Kacálek, Eva Hamplová, Michal Šatník. Svoji účast potvrďte na e-mail: massluknovsko@atlas.cz do pátku 10.5.2013.

Termíny